обадете ни се: (+359) 877 999 174
reception@kalimatmc.com
НАМЕРЕТЕ НИ

Медицински център
КАЛИМАТ

   Медицински център „Калимат” е амбициозен проект, целящ да предложи на своите пациенти и договорни партньори качествени медицински услуги в сферата на извънболничната медицинска помощ, ефективна комуникация с високотехнологични столични болници, както и индивидуално отношение и ангажираност към конкретните здравни проблеми на всеки пациент. Екипът е изграден от висококвалифицирани специалисти от водещи Клиники към Университетски болници в София – СБАЛ по Онкология, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, УМБАЛ „Александровска”, УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, ВМА- София.
   С дейността си медицинският център оптимизира избора на пациентите от цялата страна за пряк достъп до специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ.
   Поемаме пълен ангажимент към здравословните проблеми на своите пациенти в целия лечебно-диагностичен процес, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти. Приоритет в профилактиката, диагностиката и лечението се явяват онкологичните и сърдечно-съдовите заболявания. Както при тях , така и в останалите специалности, сме в състояние да извършим всички необходими изследвания за бърза и прецизна диагностика. В помощ на нашите лекари е и консултативната дейност на над 15 хабилитирани лица, утвърдени имена в различни области на медицинската наука и практика.
   Повечето медицински услуги се извършват по линията на Националната здравноосигурителна каса, спазвайки отпуснатите регулативни стандарти. Прегледите и изследванията се осъществяват след предварително плануване чрез нашите медицински координатори.