обадете ни се: (+359) 877 999 174
reception@kalimatmc.com
НАМЕРЕТЕ НИ
КАРДИОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

ЕКГ, Ехокардиография, Холтер-АН, Холтер-ЕКГ, велоергометрия, диспансерно наблюдение.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Диагностика и лечение на зболяванията на стомашно-чревния тракт, ехография на коремни органи, фиброгастроскопия, колоноскопия.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Женска консултация, скрининг на ракови заболявания на женската полова система, ехография на малък таз, колпоскопия, цитонамазка и влагалищен секрет.

УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Диагностика и лечение, аудиометрия.

НЕВРОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ

Диспансерно наблюдение на пациенти с хронични заболявания на периферната и централната нервна система, Доплер-ехография на каротидни съдове, иглотерапия.

ПУЛМОЛОГИЯ И ФИЗИАТРИЯ

ПУЛМОЛОГИЯ И ФИЗИАТРИЯ

Функционално изследване на дишането, диспансерно наблюдение на пациенти с хронични белодробни заболявания, ехография на гръден кош, бронхоскопия.

ХЕМАТОЛОГИЯ

ХЕМАТОЛОГИЯ

Консултативни прегледи, онкохематология.

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Диспансерно наблюдение на пациенти с онкологични заболявания, пациенти на ХТ и ЛТ, скрининг на онкологични заболявания.

НЕФРОЛОГИЯ

НЕФРОЛОГИЯ

Диспансерно наблюдение на пациенти с бъбречни заболявания, болни на хемодиализа,ехография на коремни органи и малък таз.

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Диспансерно наблюдение на пациенти с метаболитен синдром, захарен диабет, заболяване на щитовидната жлеза, ехография на щитовидната жлеза.

ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, МАМОЛОГИЯ

ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, МАМОЛОГИЯ

Малки хирургични интервенции, обработка на рани, Доплер-ехография на периферни съдове, ехомамография, херния-център, лапороскопски операции.

ХИРУРГИЯ

ХИРУРГИЯ

Малки хирургични интервенции, обработка на рани, Доплер-ехография на периферни съдове, ехомамография, херния-център, лапороскопски операции.

СЪДОВА ХИРУРГИЯ

СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Малки хирургични интервенции, обработка на рани, Доплер-ехография на периферни съдове, ехомамография, херния-център, лапороскопски операции.

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Малки хирургични интервенции на крайници, консултативно-диагностична помощ при заболявания на опорно-двигателния апарат.

УРОЛОГИЯ

УРОЛОГИЯ

Диспансерно наблюдение на пациенти с урологични заболявания и еректилна дисфузия, ехография на простатата и пикочен мехур, трансректална ехография, цитоскопия, биопсия на простата, литотрипсия.

ОФТАЛМОЛОГИЯ – ОЧНИ БОЛЕСТИ

ОФТАЛМОЛОГИЯ – ОЧНИ БОЛЕСТИ

ОФТАЛМОЛОГИЯ е специалност, която се занимава с диагностика и лечение на заболяванията на окото

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Детска консултация.

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Експертиза на труда, профилактични прегледи

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Апаратна и мануална терапия, лечебен и козметичен масаж, постоперативна рехабилитация и рехабилитация на пациенти с урологични, ортопедични, неврологични, кардиологични и др. заболявания, лимфен дренаж, антицелулитни процедури.

ДЕРМАТОЛОГИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЯ

Диагностика и лечение на кожни и венерически заболявания, биопсия на кожни лезии.

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА

Хомеопатия, биорезонанс.