обадете ни се: (+359) 877 999 174
reception@kalimatmc.com
НАМЕРЕТЕ НИ
Григоров , Д.М.
запиши час за преглед
Доц. д-р Георги Григоров , Д.М.

Образование:
Завършва Медицински университет София през 1985 г. и придобива специалности по Обща хирургия, Гръдна хирургия (1990 г.) и Съдова хирургия (2003 г.). През 2009 г. придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт. През 2014 г. защитава образователна и научна степен Доктор по обща хирургия с дисертационен труд на тема: Комплексно лечение на некротичния панкреатит: проблеми на хирургичния подход. През 2015 г. придобива свидетелство за академична длъжност Доцент по научна специалност обща хирургия.