обадете ни се: (+359) 877 999 174
reception@kalimatmc.com
НАМЕРЕТЕ НИ

Утвърдил: Д-р Красимир Цветков

Дата:14.06.2019 г.

изтегли ценоразпис

#
Медицински дейности
Цена на медицинската услуга

Основни медицински дейности

1
Първичен преглед от хабилитиран специалист
90,00 лв.
2
Първичен преглед от нехабилитиран специалист
60,00 лв.
3
Първичен преглед от нехабилитиран специалист по онкология, хематология или психиатрия
80,00 лв.
4
Вторичнен преглед
50% от стойността на първичния преглед
5
Първичен преглед от лекар без специалност
80,00 лв.
6
Първичен преглед през празнични дни и нощно време
доплащане 20,00 лв.
7
Домашно посещение
доплащане 40,00 лв.

Общомедицински дейностии изследвания

1
Подкожни инжекции
5,00 лв.
2
Интрамускулни инжекции
10,00 лв.
3
Интравенозни инжекции
15,00 лв.
4
Интравенозни инфузии
30,00 лв.
5
Превръзка- малка, средна
25,00 лв.
6
Пръвръзка- голяма, компресивна, с дренаж
35,00 лв.
7
Иновативни превръзки
50,00 лв.
8
Отстраняване на хирургичен шевен материал
30,00 лв.
9
Електрокардиограма
15,00 лв.
10
Смяна/поставяне на уретрален катетър, нефростома, цистостома
60,00 лв.
11
Шев на меки тъкани
50,00 лв.
12
Първична и вторична обработка на рани / изгаряне, измръзване, травма/
50,00 лв.

Спициализирани медицински дейности

Акушерство и гинекология

1
Поставяне на медикаменти във влагалището
30,00 лв.
2
Поставяне на влагалищна тампонада
50,00 лв.
3
Сваляне на влагалищна тампонада
20,00 лв.
4
Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства
50,00 лв.
5
Отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства
40,00 лв.
6
Микробиологично изследване на влагалищен секрет
40,00 лв.
7
Цитонамазка
30,00 лв.
8
Хистологично изследване/биопсия/ от маточна шийка, влагалище
100,00 лв.
9
Колпоскопия
30,00 лв.
10
Ехография на малък таз
50,00 лв.
11
Ехография на млечни жлези
60,00 лв.
12
Деструктивно лечение на заболявания на маточната шийка и влагалище
100,00 лв.
13
Гинекологичен пакет 1- преглед, ехография, цитонамазка, микробиология
120,00 лв.
14
Гинекологичен пакет 2- преглед, ехография, цитонамазка
120,00 лв.
15
Гинекологичен пакет 3- проследяване на майката и плода през бременността
450,00 лв.

Неврология

1
Паравертебрална блокада
60,00 лв.
2
Невропсихологично изследване
80,00 лв.
3
Иглотерапия /1 сеанс/
50,00 лв.
4
Отоневрологично изследване
60,00 лв.

Гасроентерология

1
Поставяне на гастро-дуоденална сонда
40,00 лв.
2
Мануално изследване на ректум
30,00 лв.
3
Ехография на коремни органи
60,00 лв.
4
Пакет гастроентерология / преглед и ехография на коремни органи/
95,00 лв.

Кожни и венерически болести

1
Взимане на биологичен материал и микробиологично изследване
40,00 лв.
2
Взимане и изследване на цитологичен материал от кожни лезии
80,00 лв.
3
Отстраняване на кожни папиломи с електронож – 2 до 5 броя
60,00 лв.
4
Третиране с течен азот /криотерапия/ 1 процедура
25,00 лв.
5
Оперативно отстраняване на кожни лезии с локална анестезия
хистологично/микробиологично изследване, постоперативно проследяване и превръзки
150,00 лв.
6
Инцизиция на меки тъкани
50,00 лв.
7
Иглена биопсия на лимфни възли и подкожни образувания
/ с биопсичен пистолет/
200,00 лв.
8
Биопсия от кожа или лигавица
100,00 лв.

Пневмология и фтизиатрия

1
Функционално изследване на дишането /ФИД/
35,00 лв.
2
Инхалация с бронходилататор
20,00 лв.
3
Белодробен пакет- преглед, ФИД, пулсоксиметрия, ехокардиография, ЕКГ
120,00 лв.
4
Плеврална пункция /с цитологично и биохимично изследване/
100,00 лв.
5
Ехография на гръден кош и бял дроб
40,00 лв.

Ушно-носно-гърлени болести

1
Отстраняване чуждо тяло от носа
40,00 лв.
2
Предна тампонада на носа
40,00 лв.
3
Задна тампонада на носа
50,00 лв.
4
Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход
40,00 лв.
5
Аудиометрия
50,00 лв.
6
Промивка на външен слухов канал
20,00 лв.
7
Проби за проходимост на Евстахиева тръба
20,00 лв.
8
Парацентеза на тъпанчевата мембрана
40,00 лв.
9
Микробиологично изследване на носен/гърлен/ секрет
40,00 лв.

Урология

1
Поставяне/смяна на уретрален катетър, цистостома
60,00 лв.
2
Мануално изследване на простатната жлеза и правото черво
30,00 лв.
3
Ехография на простатна жлеза и малък таз
50,00 лв.
4
Трансректална ехография на простатната жлеза
70,00 лв.
5
Ехография на тестиси
50,00 лв.
6
Пакет урология- консултация, ехография на малък таз, мануално изледване на простата, PSA
120,00 лв.
7
Промивка на уретрален катетър и цистостома
30,00 лв.
8
Дилатация на уретрата
100,00 лв.

Съдова хирургия

1
Доплер ехография на съдове на шията
60,00 лв.
2
Доплер ехография на артериални и венозни съдове на крайниците
60,00 лв.
3
Склерозация на повърхностно разположени кръвоносни съдове
(3 процедури и медикамент)
210,00 лв.
4
Пакет съдова хирургия- преглед и доплер ехография
110,00 лв.

Обща и гръдна хирургия

1
Ехография на млечни жлези
60,00 лв.
2
Ехография на лимфни възли
40,00 лв.
3
Ехография на щитовидна жлеза
40,00 лв.
4
Шев на меки тъкани
50,00 лв.
5
Инцизия на меки тъкани
50,00 лв.
6
Първична и вторична обработка на рани / изгаряне, измръзване, травма/
50,00 лв.
7
Плеврална пункция /с цитологично и биохимично изследване/
100,00 лв.
8
Коремна пункция /с цитологично и биохимично изследване/
100,00 лв.
9
Оперативно отстраняване на кожни лезии с локална анестезия
хистологично/микробиологично изследване, постоперативно проследяване и превръзки
150,00 лв.
10
Отстраняване на хирургичен шевен материал
30,00 лв.
11
Превръзка- малка, средна
25,00 лв.
12
Пръвръзка- голяма, компресивна, с дренаж
35,00 лв.
13
Иновативни превръзки
50,00 лв.
14
Иглена биопсия на лимфни възли, повърхностни туморни образования,
млечна жлеза /с биопсичен пистолет/
200,00 лв.

Ендокринология

1
Ехография на щитовидна жлеза
40,00 лв.
2
Изследване на костна плътност
40,00 лв.
3
Пакет ендокринология / преглед и ехография на щитовидна жлеза
90,00 лв.

Нефрология

1
Ехография на бъбреци, пикочен мехур, простата
50,00 лв.
2
Пакет нефрология/ преглед и ехография на бъбреци/
95,00 лв.

Кардиология

1
ЕКГ – работна проба /велоергометрия/
70,00 лв.
2
Продължителен 24 часа ЕКГ запис /Холтер ЕКГ/
60,00 лв.
3
Продължителен 48 часа ЕКГ запис /Холтер ЕКГ/
80,00 лв.
4
Продължителен 24 часа ЕКГ запис + Холтер за кръвно налягане
90,00 лв.
5
Холтер за кръвно налягане
50,00 лв.
6
Ехокардиография
60,00 лв.
7
Електрокардиограма
15,00 лв.
8
Пакет кардиология- консултация, ЕКГ, ехокардиография
90,00 лв.

Ортопедия и травматология

1
Вътрешноставно инжекция с консуматив
35,00 лв.
2
Сваляне на гипс
20,00 лв.
3
Шиниране на горен/долен крайник
30,00 лв.
4
Поставяне на гипсов бинт
40,00 лв.
5
Мека имобилизационна превръзка
20,00 лв.
6
Мека имобил. Превръзка по DESAULT VELPEAU
30,00 лв.
7
Репозиция на луксация и имобилизация -пръсти
40,00 лв.

Физиотерапия и рехабилитация

1
Електролечение с нискочестотни и средночестотни токове /за процедура/
8,00 лв.
2
Високочестотна терапия /за процедура/
10,00 лв.
3
Магнитотерапия /за процедура/
7,00 лв.
4
Ултразвукова терапия на едно поле /за процедура/
6,00 лв.
5
Фонофореза с медикамент /за процедура/
10,00 лв.
6
Светлолечение /за процедура/
7,00 лв.
7
Лазертерапия на поле
10,00 лв.
8
Лимфодренаж /за процедура/
15,00 лв.
9
Аерозолотерапия /за процедура/
8,00 лв.
10
Кинезитерапия обща или групова /на сеанс/
15,00 лв.
11
Кинезитерапия индивидуална - активна 30мин. /на сеанс/
20,00 лв.
12
Кинезитерапия - индивидуална - пасивно активна, или с релаксации използване на
специални техникики /Бобат, Кабат, ПИР, релаксиращ масаж ПНМУ и др./
50,00 лв.
13
Дихателна гимнастика / на сеанс/
8,00 лв.
14
Обучение в ДЕЖ
15,00 лв.
15
Кинезитерапия на уреди и апарати
20,00 лв.
16
Аналитична гимнастика
20,00 лв.
17
Кинезиологичен тейпинг – еднократно
15,00 лв.
18
Криотерапия /за процедура/
6,00 лв.
19
Масажна яка
15,00 лв.
20
Масаж на гръб
20,00 лв.
21
Масаж на горен крайник
15,00 лв.
22
Масаж на долен крайник
15,00 лв.
23
Масаж на кръста
15,00 лв.
24
Масаж на коляното
10,00 лв.
25
Масаж на китката
10,00 лв.
26
Класически масаж на цяло тяло
50,00 лв.
27
Инхалаторно лечение-за една процедура
8,00 лв.
28
Пакет физиотерапия №1- преглед от специалист, 7 процедури магнитотерапия,
7 процедури електролечение и 7 процедури ултразвук
160,00 лв.
29
Пакет физиотерапия №2- преглед от специалист, 7 процедури високочестотна
терапия, 7 процедури електролечение и 7 процедури ултразвук
180,00 лв.
30
Пакет физиотерапия №3- преглед от специалист, 7 процедури криомасаж,
7 процедури аналитична гимнастика и 7 процедури зонов масаж
250,00 лв.

Годишен абонамент за диспансерно набюдение при хронични заболявания

1
4 прегледа по специалността на заболяването и 3 прегледа при други специалисти, според нуждите. Пълни лабораторни показатели, функционални и инструментални изследвания, индивидуално определени
350,00 лв.